USVOJEN BUDŽET

  • 20. decembar 2020. u 12:52h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 5011 pregleda

Odbornička većina usvojila je, na jučerašnjoj sednici, budžet opštine
Vlasotince za 2021.godinu u iznosu od 912.888.043 dinara. Predsednik opštine
Bratislav Petrović bio je juče opravdano odsutan, a o pojedinim stavkama u budžetu
govorili su njegovi saradnici. Predsednik skupštine Milan Jović rekao je da je ovaj
budžet realno planiran i dobro izbalansiran.
-Budžet za narednu godinu sadži veoma izražajnu socijalnu komponentu koja je u
vreme krize izazvane pandemijom najznačajnija za naše građane. Razvojna
komponenta se ogleda kroz ulaganje u infrastrukturu koje je u narednoj godini
planirano u nešto manjem obimu nego što je to bilo ranijih godina. Razlog je, između
ostalog i to što je ovim budžetom planirano izdvajanje za pomoć našim komunalnim
preduzećima – rekao je Jović.
Šef Odseka za budžet i finansije Saša Mihajlović rekao je da će za zdravstvo i ove
godine biti izdvojeno blizu 30 miliona dinara, nešto više od 6% budžeta namenjeno je
socijalnoj zaštiti, sredstva namenjena subvencijama u poljoprivredi skoro su
duplirana, od pet na 8 miliona dinara. Za infrastrukturne projekte i održavanje u
2021. namenjen je 81 milion, za „Vodovod“ 75 miliona i „Komunalac“ 39,4 miliona.
Na dvema poslednjim stavkama najviše se zadržao zamenik predsednika opštine
Vladimir Kocić.
-Zbog smanjenja naplate prihoda u vreme krize, planirano je da se uveća osnivački
kapital „Komunalca“za 10 miliona dinara u toku naredne godine kako bi mogli da
isplate zaostale obaveze dobavljačima. Planirano je za sve veće seoske zajednice i za
grad novih 150 kontejnera i da JKP Komunalac krene sa iznošenjem smeća u tim
većim seoskim mesnim zajednicama. Opština će preuzeti obavezu plaćanja iznošenja
tih kontejnera u narednoj godini u iznosu od osam miliona. Što se „Vodovoda“ tiče,
planirano je da sledeće godine dobije ugovor o održavanju atmosferske kanalizacije,
rekonstruisaće se vodovodna mreža u šest ili sedam ulica kako bi se smanjili gubici u
mreži, problem sa EPS-om će biti napokon rešen. Sa 45 miliona biće sve obaveze
izmirene. Ostaće dva sudska spora koja su u toku. Početkom godine planirana je
nabavka 5000 , koji će se plaćati naredne tri godine. U planu su i projekti vezani za
kanalizacionu mrežu u seoskim mesnim zajednicama – rekao je zamenik predsednika
vlasotinačke opštine.
Kocić je izrazio nadu da budžet neće ostati na ovom iznosu i da očekuje projekte koji
će se finansirati sa viših nivoa vlasti.
-Imamo spremne projekte za skoro sve namene. Očekujemo da vidimo gde će koji
konkursi biti raspisani. Iz tih razloga je i budžetska rezerva povećana jer negde se
traži učešće, negde plaćanje PDV-a, negde je finansiranje 50-50% - rekao je Kocić odgovarajući , između ostalog i na pitanje opozicije zašto su povećana sredstva u
budžetskoj rezervi.
Na konstataciju odbornika grupe građana „Dr Spasić“ Dragana Jovića da u budžetu
nema kapitalnih investicija, Kocić je naveo po stavkama šta je planirano da se uradi.
Nakon toga izneo je i svoj stav:
-Nakon svih kapitalnih projekata realizovanih prethodnih godina, ove godine
možemo i da ne radimo ništa i nećemo izgubiti podršku građana – rekao je zamenik
predsednika opštine Vladimir Kocić.
Na pitanje odbornika Dragana Spasića zašto među zaposlenima u Domu zdravlja
nema onih koji su zaposleni po naredbi ministra zdravlja iz marta ove godine,
direktor ove ustanove Milena Stanković Mitrović rekla je da je spisak poslat, da su
radnici zaposleni na određeno i da im se ugovori produžavaju dok vlada finansira.
-Svi su spiskovi poslati i očekuje se da komisija za kadrove promeni planove i da ovi
radnici mogu da se ugovore sa RFZO – rekla je Mitrović.
Pre odluke o budžetu za narednu godinu, odbornici su usvojili rebalans ovogodišnjeg
budžeta u iznosu od 1,9 miliona dinara. Na početku sendice, odbornici su, minutom
ćutanja, odali poštu svim sugrađanima stradalim od posledica bolesti kovid 19 u ovoj
godini.
Zbog obimnosti dnevnog reda, predsednik Skupštine opštine Milan Jović prekinuo je
sednicu nakon usvajanja odluke o budžetu i nastavak zakazao za utorak
22.decembrar sa početkom u 16 sati.