Последњи позив корисницима услуга "ЈКП "Водовод" Власотинце за измирење дуга

  • 13. jul 2021. u 14:45h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 175 pregleda

ЈКП ”Водовод” Власотинце упућује последњи позив свим корисницима који имају дуг за услуге допремања воде и одвођења отпадних вода да исти измире у целости или Споразумно најкасније до 23.07.2021 године, у противном ће се након овог рока наплата дуга вршити на основу веродостојне исправе преко јавних извршитеља, што ће створити додатне трошкове извршитеља, вештака, адвоката и судија.У складу са Одлуком о комуналној делатности на територији општине Власотинце, члан 58 сви корисници који нису платили последња три рачуна ће бити стављени на листу за искључење са водоводне мреже и са исте искључени након спроведене процедуре, док ће корисници из колективног становања након истека рока бити по аутоамтизму предати на извршење.ЈКП "Водовод" Власотинце је покренуо поступак утврђивања стања на водоводним инсталацијама код свих корисника, те је неопходно да своје шахте одржавате сувим и доступним и омогућите несметан приступ радницима предузећа.Уједно молимо све суграђане да наменски користе воду из градског водовода и захваљујемо се, свим корисницима који уредно измирују обавезе према преузећу. Све потребне информације корисници услуга ЈКП "Водовод" Власотинце могу добити од правне службе, сваког радног дана у периоду од 08-13 часова, на телефон 016/875-350 или на vodvlas.prav@gmail.com-J.K.P. "Vodovod" Vlasotincetel. 016/875-350e-mail: vodvlas@gmail.com