РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

  • 16. jul 2021. u 09:11h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 306 pregleda

Општина Власотинце расписала је позив намењен привредним
субјектима који желе да учествују у спровођењу мера енергетске санације
домаћинстава. Након што се изаберу извођачи, биће расписан конкурс за
домаћинства.
-На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше
набавку, радове и уградњу материјала, опреме и уређаја. Подносилац
пријаве, односно привредни субјект може конкурисати за реализацију једне
или више мера из јавног позива. Домаћинства која потом буду остварила
права на суфинансирање моћи ће да набаве добра или услуге искључиво
од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса – каже
заменик председника општине Власотинце Владимир Коцић који је и
руководилац Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних
кућа и станова на територији општине Власотинце у 2021. години.
Услови конкурса намењеног привредним субјектима налазе се на сајту
општине Власотинце https://vlasotince.rs/javni-poziv-za-ucesce-privrednih-
subjekata-u-sprovodjenju-mera-energetske-sanacije-u-domacinstvima-na-
teritoriji-opstine-vlasotince/
Након потписивања Споразума о техничкој сарадњи са привредним
субјектима изабраним на конкурсу, општина ће расписати јавни конкурс за
појединачне пројекте грађана. Грађани ће бити у обавези да приликом
конкурисања доставе профактуру/предрачун издат од стране привредних
субјеката са листе. Након избора појединачних пројеката грађана и
утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, општина ће
потписати уговор о реализацији мера енергетске санације са привредним
субјектима. Рок за подношење пријава привредних субјеката је 2.август ове
године.