РОК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ПРЕМА ЈКП ВОДОВОД

  • 14. oktobar 2021. u 13:44h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 110 pregleda

На полеђини септембарских рачуна за воду налази се обавештење
намењено корисницима који нису измирили обавезе према ЈКП Водовод
Власотинце. Рок за измирење обавеза у целости или споразумно је
29.октобар 2021.
-Након тог рока, у случају неизмирења обавеза, против свих дужника, биће
покренут поступак наплате дуга принудним путем, преко јавних извршитеља
или судским путем. Често се срећемо са питањем шта са периодом када
није било воде. У том случају ни водомер не мери потрошњу, а предузеће
корисницима услуга обезбеђује воду преко цистерни – што се дешава и код
других водовода - каже директор ЈКП Водовод Звонко Илић.
Власотиначки „Водовод“ почео је са заменом старих водомера и очекује се
да ће до средине 2022. године бити замењено свих 5000 водомера. Замена
се најпре врши код правних субјеката и код домаћинстава код којих се
обрачун воде врши паушално.
- Замена водомера се неће наплаћивати, а корисници ће бити у прилици да
замене и свој вентил иза водомера, ако није у функцији – додаје Илић.
- Ако у случају промене корисника (насталу прометом непокретности,
променом адресе становања, смрћу, итд.) нови корисник не изврши уредно
пријављивање предузећу у складу са техничким условима, предузеће ће
искључити корисника из система јавног водовода и о разлозима за
искључење одмах, а најкасније у року од 24 сата обавести корисника и
општинског комуналног инспектора у складу са Одлуком о комуналној
делатности бр.894 од 28.06.2013 године – истиче директор власотиначког
„Водовода“ Звонко Илић.
За све додатне информације, грађани се могу обратити правној служби
ЈКП Водовод Власотинце, Трг Ослобођења бр.9 – први спрат, радним
данима од 8 до 14 сати.