ОБАВЕШТЕЊE ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

  • 16. decembar 2021. u 13:47h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 439 pregleda


Како је у току одлагање плаћања дугованог пореза по Репрограму 73, Локална пореска админитрација града Лесковца, обавештава своје пореске обвезнике којима задња рата репрограма истиче закључно са 31. децембром 2021.године, да измире рате репрограма укључујући и текуће обавезе, по свим рачунима локалних јавних прихода, како би се у складу са Законом, отписала камата.
У супротном, Локална пореска аднинистрација града Лесковца ће у складу са Законом, бити принуђена да за нередовне платише укине репрограм и покренути принудну наплату.


ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА