ТЕРИТОРИЈАЛНA НАДЛЕЖНОСТ МУЗЕЈА ЛЕСКОВАЦ

  • 27. decembar 2022. u 15:27h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 759 pregleda

Народни музеј Лесковац је током 2022. године реализовао пројекат
ТЕРИТОРИЈАЛНA НАДЛЕЖНОСТ МУЗЕЈА ЛЕСКОВАЦ путем кога су
евидентирани власници односно држаоаци музејске грађе и добара која уживају
претходну заштиту.


Све општине Јабланичког округа посећене су у два или три термина и извршен је теренски
обилазак и упознавање власника потенцијалног културног наслеђа са правима и
обавезама које имају као и о правима и обавезама Народног музеја Лесковац. У граду
Лесковцу и општинама Власотинце, Бојник, Медвеђа, Лебане, Црна Трава обављени су
разговори са представницима општина, обилазак терена, надзор над Завичајним музејом у
Власотинцу. Пружена је стручна помоћ и дате су мере.


У оквиру пројекта обављено је информисање становника општина Бојник, Власотинце,
Лебане, Медвеђа, Црна Трава и града Лесковца, и власника држаоца музејске грађе о
препознавању, заштити, документовању, правима и обавезама, као и подизање нивоа
знања о културном наслеђу, пружање стручне помоћи, прикупљање и анализирање
података о вршењу музејске делатности на територији коју Народни музеј Лесковац музеј
покрива.


Пројекат је финансирало Министарство културе Републике Србије.