ZABRANJENA IZGRADNJA MALIH HIDROELEKTRANA

  • 18. mart 2021. u 14:16h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 1217 pregleda

Na predlog 28 odbornika SNS-a i SPS-a, na sinoćnjoj sednici Skupštine opštine
Vlasotince doneta je odluka o zabrani izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji
opštine Vlasotince do usvajanja Izmena i dopuna planske dokumentacije u delu koji
se odnosi na MHE.
-Ovaj predlog podnelo je 28 odbornika Skupštine opštine Vlasotince, ali smatram da
su tu sažete želje i razmišljanja i ostalih odbornika, kao i građana i građanskih
inicijativa sa čijim smo predstavnicima razgovarali u prethodnim mesecima na ovu
temu. Postoje brojni radovi stručnih ljudi koji govore o negativnom uticaju
derivacionih hidroelektrana na životnu sredinu, a u slučaju Vlasotinca posebno je
važnja činjenica da se reka Vlasina koristi za vodosnabdevanje više od 20.000 ljudi i
da nam je važno da se ove hidroelektrane ne grade i na njenim pritokama – na samoj
Vlasini se svakako ne može dobiti dozvola za gradnju zbog toga što je u pitanju zona
sanitarne zaštite – rekao je predsednik opštine Bratislav Petrović obrazlažući ovu
tačku dnevnog reda.
-Ukoliko se pitate zašto predlog ove odluke nije ranije podnet, moram da vam kažem
da je bilo više razloga, naročito u poslednjih godinu dana, a za period pre toga mogu
da ponesem deo političke odgovornosti jer sam u dva navrata bio predsednik
skupštine, ali sam nakon izbora za predsednika opštine pokrenuo to pitanje. U
prethodnim mesecima konsultovali smo se i sa drugim lokalnim samoupravama,
onima koje su donele slične odluke. Ne zaboravite I da mi naša lokalna planska
dokumenta moramo da uskladimo sa republičkim – dodao je Petrović.
Član dva ove odluke predviđa da se, kada se bude menjala planska dokumentacija,
zabrani izgradnja derivacionih – cevovodnih, a razmotri mogućnost za izgradnju
pribranskih malih hidroelektrana čijom izgradnjom se ne bi ugrozili vodosnabdevanje
i ekosistem. Taj član izazvao je reakciju odbornika grupe građana “Dr Spasić”
Dragana Jovića koji je rekao da bi glasao za odluku da nije drugog člana.
-Zašto ne zabranimo gradnju i jednih i drugih hidroelektrana – pitao je Jović.
Odgovor je dao direktor JKP Vodovod Zvonko Ilić jer ovo preduzeće ima ovlašćenja
da u okviru objedinjene procedure daje ili ne daje saglasnost na gradnju MHE pošto
je reč o užoj zoni sanitarne zaštite – izvorištu vodosnabdevanja – u kojoj je
zabranjena gradnja svih objekata osim onih koji služe za potrebe vodosnabdevanja.
-Ukoliko bismo zabranili izgradnju pribranskih hidroelektrana, ne bismo mogli
sutradan da je gradimo na vodozahvatu, gde nam je potrabna radi smanjenja
troškova struje – rekao je Ilić. Na sinoćnjoj sednici usvojeni su izveštaji o radu


Opštinske uprave, Centra za socijalni rad, Kulturnog centra, Narodne biblioteke
“Desanka Maksimović”, Opštinskog pravobranilaštva, Turističke organizacije, SRC
Vlasina i Štaba za vanredne situacije.
Prilikom usvajanja izveštaja SRC Vlasina, odbornik Dragan Spasić je pohvalio rad
direktora i uspehe sportista, ali i napomenuo da je vreme da se se reši pitanje
grejanja u objektu sportske hale. Objašnjenje je dao zamenik predsednika opštine
Vladimir Kocić.
-U toku prošle godine namontirana je toplotno-rashladna stanica. Planirano je da se
njeno napajanje vodom vrši iz postojećih starih bunara, međutim, uvidom na licu
mesta i određenim analizama je utvrđeno da je temperature vode nedovoljna za tu
vrstu grejanja. Pre par dana je potpisan ugvor za izradu projekta novih bušotina na
što većoj dubini, kako bismo mogli nakon toga da raspišemo javnu nabavku za
bušenje tih bunara. Izradom projekta i dobijanjem građevinskih dozvola mora da
budu uključena određena ministarstva, kao i Zavod za zaštitu prirode. Toplotnim
pumpama regulisaće seiI grejanje iI hlađenje. Kad budemo pustili, videćemo da li sve
funkcioniše unutar objekta jer je davno rađeno. Moraju i da se odrade određene
stvari oko ventilavcije. Nadamo se da ćemo ove godine pustiti sistem – rekao je
Kocić.
Odbornička većina usvojila je, između ostalih, odluke o pristupanju izradi planova
detaljne regulacije AB Kop Vlasotince i HSV Batulovce, donete su odluke o
kategorizaciji opštinskih puteva i ulica i javnom prevozu putnika, kao i odluka da se
pristupi izradi Plana razvoja opštine za period 2021-2028. Odbornici su usvojili i
akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Sednica je sinoć prekinuta, a
nastavlja se danas u 16 sati.