ТАКТИЧКА ВЕЖБА СПАСАВАЊЕ И ЕВАКУАЦИЈЕ МУП-А И ЈКП ВОДОВОД

  • 25. mart 2021. u 09:57h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 1421 pregleda

Данас je Постројењу за прераду воде у Горини спроведена тактичка вежбa која је имала за циљ проверу спремности, мобилности и стручне оспособљености радника Ватрогасно спасилачке чете Лесковац и радника постројења за прераду воде приликом евакуације, спасавања и гашења почетних пожара, опремом и средствима којима располаже Ватрогасно спасилачка чета Лесковац и постројење за прераду воде у Горини.У оквиру процеса прераде воде у постројњу користе се хемикалије које спадају у категорију опасних материја како због своје токсичности тако и из разлога јер су лако запаљиве или потпомажу сагоревању. На постројењу поред складиштења одређених резерви опасних материја постоји и велик број електро ормана и електро опреме, дизел агрегат као и остале опреме која може проузроковати настанак пожара на објекту Постројења чиме би се угрозило снабдевања становништва водом.Након разврставања и категоризације угрожености од пожара, на основу Закона заштите од пожара објекат Постројења за прераду воде сврстан је у II категорију угрожености од пожара.На основу Закона ЈКП Водовод је урадио „План заштите од пожара“ од стране овлашћених институција, по коме је предвиђено да се од стране ЈКП Водовод Лесковац изврши обука довољног броја запослених у погледу заштите од пожара на начин да се обезбеди стално дежурство на објекту.Планом је предвиђено и редовно одржавање вежби у погледу заштите од пожара које ЈКП Водовод Лесковац, на основу годишњег плана рада у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Србије, Одељењем за ванредне ситуације у Лесковцу редовно и изводи.Градоначелник Лесковца је данас подржао припаднике МУП-а и ЈКП Водовод који су спровели ову акцију. У свом обраћању медијима он је говорио о Постројењу за прераду воде у Горини. „Овај објекат послује у оквиру ЈКП Водовод Лесковац представља виталан објекат за снабдевање водом становништва на територији Града Лесковца са околним насељима. Подсетићу вас да смо 2015. године овде отворили савремено опремљену физичко-хемијску и хидробиолошку лабораторију за анализу квалитета воде и уложили милион и 350 хиљада динара. Након тога, 2017. године ово постројење је добило савремени надзор. Реч је о такозваном веб-скада систему, вредном близу 100.000 евра који омогућава праћење целокупног система водоснабдевања од Акумулације Барје до крајњих потрошача.“Саша Јовановић из Одељења за ванредне ситуације МУП-а је појаснио поступак евакуације у случају цурења машинског уља што је узрок пожара који је проузроковао велике количине дима. Схрха ове обуке је обука стручних радника који су у обавези да алармирају све раднике у смени, изврше евакуацију, позову Ватрогасно-спасилачку јединицу и екипу Хитне помоћи. Он је детаљно појаснио све кораке које је у оваквим ситуацијама потребно предузети уз напомену да је правовремено гашење пожара и санирање последица насталих пожаром апсолутни приоритет, не само због настале штете и безбедности радника постројења него и због очувања технолошког процеса прераде воде за пиће и континуитета у снабдевању свих корисника."Данас смо хтели да покажемо да пожари нису једини приоритет у нашем раду, хтели смо да покажемо нову опрему којом располажемо, то је опрема у виду детектора за опасне материје, термалних камера које омогућавају лакше кретање кроз задимљен простор. Све то нам омогућује безбеднији и ефикаснији рад,"- додао је Јовановић.