ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ПОВРАТНИКЕ ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ И ИЗБЕГЛИЦЕ

  • 3. jun 2021. u 10:00h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 1325 pregleda

Општина Власотинце расписала је јавне позиве за доделу средстава
намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума
о реадмисији и за доделу помоћи за решавање стамбених потреба
избеглица.
Средства се додељују за завршетак или адаптацију стамбеног објекта
набавком грађевинског материјала, односно за решавање стамбених
потреба избеглица.
Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала
неопходном за побољшавање услова становања, при чему максимална
вредност једног пакета грађевинског материјала, износи до 550.000,00
Остале детаље конкурса за повратника по основу споразума о реадмисији
могу се видети на сајту општине Власотинце, на линку
https://vlasotince.rs/wp-content/uploads/2021/05/JAVNI-POZIV-POBOLJSANJE-
USLOVA-STANOVANJA.pdf
По конкурсу за решавање стамбених потреба избеглица, максимална
вредност једног пакета грађевинског материјала, по породичном
домаћинству корисника, износи до 600. 000 динара, а више информација
заинтересовани могу наћи на сајту општине, на линку
https://vlasotince.rs/wp-content/uploads/2021/05/Javni-poziv-za-dodelu-
sredstava-za-izbeglice-i-migracije.pdf
Рок за пријаву на оба конкурса је 8.јун.