ЈАВНИ УВИД, ПРЕЗЕНТАЦИЈА И РАСПРАВА

  • 30. jul 2021. u 13:42h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 1050 pregleda

У среду 18.августа у сали биоскопа у Власотинцу одржаће се јавна
презентација и јавна расправа о Студији о процени утицаја на животну
средину пројекта изградње МХЕ Беско, компаније Ватер грин енерџи из
Кумарева.
Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско-
правне послове обавештава јавност да се увид у студију може извршити у
просторијама Општинске управе у Власотинцу у канцеларији број 29, од
данас до 18.августа, сваког радног дана од 10 до 11 сати.
Скупштина општине Власотинце донела је на седници 18.марта ове године
одлуку о забрани градње малих хидроелектрана на својој територији, али је
инвеститор за ову локацију добио дозволу у децембру 2019.године у складу
са законом.
- Инвеститор је израдио Студију о процени утицаја на животну средину и
јавна расправа била је заказана за децембар прошле године, али је
одложена због забране окупљања и поново је заказана за 18.август. Након
што буде одржана јавна расправа, техничка комисија даће своје мишљење
и након тога надлежни орган, односно Одељење за урбанизам доноси
коначну одлуку о давању или не давању сагласности на наведену студију –
каже саветник за заштиту животне средине и рурални развој Милош
Радосављевић.
Организације, институције и заинтересована јавност могу подносити
примедбе, сугестије и мишљења на изложену студију за време трајања
јавног увида у канцеларији број 29, као и у току јавне презентације, односно
расправе.