ОБАВЕШТЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

  • 11. avgust 2021. u 10:02h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 1440 pregleda

Градска управа града Лесковца-Одељење за финансије-Одсек локалне пореске администрације обавештава обвезнике плаћања јавних прихода да:III аконтација пореза на имовинудоспева за плаћање 16. aвгуста 2021. године.Обавештавају се порески обвезници да своје обавезе благовремено измире, јер се на износ аконтације која није плаћена до наведеног рока плаћа камата у складу са законом којим се уређује порески поступак и порескаадминистрација.                                 ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА