РАСПИСАНА ЧЕТИРИ ЈАВНА ПОЗИВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

  • 18. septembar 2021. u 18:19h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 1179 pregleda

Општина Власотинце расписала је четири јавна позива за
субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава. Први позив
отворен је за набавку нових пчелињих друштава и набавку опреме за
пчеларство. Подстицај ће износити 80% од вредности инвестиције. Укупан
износ средстава за реализацију ове мере износи три милиона динара.
Износ подстицаја је 500 динара по кошници пчела, а највише до 80
пчелињих друштава по домаћинству.
Други јавни позив односи се на набавку квалитетних приплодних грла
млечних раса оваца и коза Подстицај ће износити 80% од вредности
инвестиције за набавку (куповину) грла оваца и коза  а највише до 10 грла.
Укупан износ средстава за реализацију ове мере износи два и по милиона
динара.
Извршиће се јавна набавка 100 комада уматичених квалитетних приплодних
мушких и женских грла. Расподела пољопривредним газдинствима биће
обављена према расписаном конкурсу. Додељиваће се по девет женских
приплодних грла и једно мушко грло исте расе по једном пољопривредном
газдинству.
Трећи позив односи се на воћарство и виноградарство. Општине
Власотинце субвенционисаће купљени садни материјал воћа и винове лозе,
којим је извршена пролећна садња или ће се извршити јесења садња
2021.године. Субвенција ће износити 80% од вредности садног материјала
воћа и винове лозе и  а највише до 40.000 динара. Укупан износ средстава
за реализацију ове мере износи милион и по динара.
Последњи рок за подношење пријаве на ова три позива је 1.октобар.
Четврти јавни позив односи се на регрес за репродуктивни материјал за
вештачко осемењивање. Општина Власотинце регресира део трошкова за
репордуктивни материјал, у износу од 1.200 динара за осемењавање
говеда, дносно 800 динара за осемењавање свиња. Исплата регреса
вршиће се по редоследу подношења захтева, односно до утрошка
планираних средстава или до краја календарске године.
Све додатне информације заинтересовани могу наћи на сајту општине
Власотинце.