САОПШТЕЊЕ NSZ

  • 16. novembar 2021. u 17:17h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 79 pregleda

Национална служба за запошљавање обавештава послодавце из приватног и из
јавног сектора, који учествују у програму „Моја прва плата“ да, до 30. новембра 2021.
године могу да реализују коначан избор пријављених кандидата.
Рок за повезивање и коначан избор кандидата, који предвиђа Трећа фаза
програма, а који је за послодавце из приватног сектора отпочео 1. новембра,
продужава се до краја месеца, до када траје и за послодавце из јавног сектора који га од
данас, 16. новембра, започињу.
У року од 15 дана од дана завршетка избора кандидата, биће формиране коначне листе
послодаваца са изабраним кандидатима, које ће бити доступне на сајту
www.мојапрваплата.гов.рс.
У Четвртој фази реализације програма, потписиваће се тројни уговор између
Националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата, док ће спровођење
програма почети у року од 15 дана од дана формирања коначне листе послодаваца са
изабраним кандидатима.
На основу Уредбе о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ,
Национална служба за запошљавање је 20. августа ове године расписала Јавни позив који је
доступан на сајту НСЗ (www.нсз.гов.рс) и сајту Моја прва плата (www.мојапрваплата.гов.рс).
Овим програмом младима без радног искуства се омогућава да обаве праксу на
конкретним пословима код послодаваца, стекну знања, вештине и компетенције за рад и
тако повећају могућности за запошљавање. Планирано је укључивање до 10.000 младих до
30 година, са средњим и високим образовањем, који су без радног искуства (или са радним
искуством краћим од 6 месеци стеченим на пословима у оквиру нивоа образовања са којим
конкуришу), а налазе се на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање.
Програм „Моја прва платаˮ се реализује без заснивања радног односа у трајању од 9
месеци, током којих НСЗ младима са средњим образовањем исплаћује месечну новчану
накнаду од 22.000 динара, а младима са високим образовањем 26.000 динара. Поред тога,
младима укљученим у овај програм, НСЗ уплаћује и допринос за случај повреде на раду и
професионалне болести.