ОБАВЕШТЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

  • 8. februar 2022. u 17:41h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 1671 pregleda

Градска управа града Лесковца-Одељење за финансије-Одсек локалне пореске администрације обавештава обвезнике плаћања јавних прихода да:  • I аконтација пореза на имовину


доспева за плаћање 14. фебруара 2022. године.


Обавештавају се порески обвезници да своје обавезе благовремено измире, јер се на износ аконтације која није плаћена до наведеног рока плаћа камата у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.


                                 ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА