КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

  • 16. januar 2023. u 09:35h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 612 pregleda

Општинско веће општине Власотинце морало је да застане са
надзором над поступком доношења грађевинске дозволе за МХЕ Беско у
Дадинцу због информације да је удружење грађана „Полекол" из Београда, 
средином децембра прошле године,  поднело захтев за поништавање
грађевинске дозволе  Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструкутре, о чему је веће добило информацију 11.јануара. У таквим
правним ситуацијама  постојања тзв.  позитивног сукоба надлежности, 
неопходно је да  виши надлежни орган (министарство) донесе одлуку о 
стварно надлежном органу за поступање у овом случају. 
Како би се помогло становницима Дадинца, председник општине је
прихватио њихов предлог да се закључи  споразум са инвеститором , који
би се под материјалном и кривичном одговорношћу обавезао да  неће
започети радове на изградњи мини хидроелектране док се поступак по
захтеву за поништавање грађевинске дозволе  правоснажно не оконча. 
На самом састанку су становници Дадинца делегирали пет представника за
потписивање предложеног споразума.  Након израде нацрта споразума 
исти је достављен инвеститору који се, према информацијама које је
доставио председник месне заједнице Дадинце, сагласио са текстом. Након
тога споразум су потписали председник општине Власотинце и општински
правобранилац, у име општине. У име мештана Дадинца, споразум су
потписала четворица од петорице њихових делегираних представника,
међу којима и адвокат Драган Јовић, одборник ГГ „ДР Драган Спасић.
Једини делегирани представник Дадинчана, који није потписао споразум је
Петар Илић, испред неформалне групе Битка за Власину, са образложењем
да чланови групе нису сагласни.
Закључењем овог споразума смириле би се тензије и  престала би потреба
за било каквим дежурствима и барикадама, до окончања поступка, што,
судећи по напред наведеном, није у интересу појединаца из неформалне
групе Битка за Власину.
На жалост, због интереса  појединаца  за политичком или личном медијском
промоцијом, грађани Дадинца ће морати и даље да  проводе хладне дане и
ноћи на отвореном.


Председник општине Власотинце
Братислав Петровић