PRIJAVA KVARA NA JAVNOJ LED RASVETI

  • 4. februar 2019. u 09:09h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 1804 pregleda

PRIJAVA KVARA NA JAVNOJ LED RASVETI


Primenom ugovora o javno-privatnom partnerstvu u oblasti javne rasvete u
opštini Vlasotince ustanovljen je i način prijave kvara na LED svetiljkama, odnosno
dostavljanje infomacije nadležnim organima. Ova opština uvela je LED rasvetu na
celoj svojoj teritoriji sredinom prošle godine.
-Svaka svetiljka obeležena je identifikacionim brojem, radi prijave kvara. Kvar
se može prijaviti putem broja telefona 016/875-122, nakon čega je sekretar dužan da
popuni odgovarajuću formu obrasca i tako zabeleži podatke o neispravnoj svetiljci. Ti
podaci treba da sadrže identifikacioni broj svetiljke, ulicu ili naselje, ime, prezime,
adresu i kontakt telefon lica koje kvar prijavljuje. Kvar se može prijaviti i
elektronskim putem, na adresu javnarasveta@vlasotince.org.rs koristeći formu koja
je data u opciji “prijava kvara na javnoj rasveti”, na sajtu opštine Vlasotince, na linku
Servis 48 sati – kaže pomoćnik predsednika opštine Vlasotince Predrag Mitković.
Za sve popravke na LED rasveti, u narednih 12 godina, na koliko je sklopljen
ugovor o javno-privatnom parnerstvu, nadležan je privatni partner. On se je
ugovorom obavezao na to da u svakom trenutku bude u funkciji 98% svetiljki od blizu
3800 koliko ih je do sada ugrađeno na teritoriji opštine Vlasotince. Vreme paljenja i
gašenja javne rasvete različito je, po mesecima, nedeljama i danima i nalazi se na
sajtu opštine Vlasotince, u okviru pomenutog linka Servis 48 sati.
-Meštani seoskih mesnih zajednica će uskoro i putem štampanog dopisa biti o
obavešteni o tome da ne moraju da dolaze u zgradu opštine kako bi prijavili kvar –
dodaje Mitković.