USKLAĐIVANJE AKTIVNOSTI SA NOVIM ZAKONOM

  • 1. mart 2019. u 23:43h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 1478 pregleda

Vlasotince, 1.3.2019.


USKLAĐIVANJE AKTIVNOSTI SA NOVIM ZAKONOM
Na sednici povodom Međunarodnog dana civilne zaštitte, članovi Štaba za
vanredne situacije opštine Vlasotince formirali su radnu grupu za izradu izradu
Operativnog plana za vode II reda, koji treba da bude usaglašen sa Zakonom o
smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Oni su, u skladu
sa odredbama ovog zakona donetog krajem 2018.godine formirali i stručne timove
za evakuaciju i zbrinjavanje, za slučaj epidemije, za slučajeve klizišta i odrona, većih
poplava, velikih snežnih nanosa i za delovanje u slučaju većih požara.
-Civilna zaštita je organizovani odgovor društva na opasnosti koje ugrožavaju ljude i
materijalna dobra i koje je Srbija, čini mi se, bolje uredila novim zakonom. Njime je
predviđeno i formiranje jedinica civilne zaštite i njihovo opremanje za šta, smatram,
treba više da uložimo – rekao je predsednik opštine Vlasotince Zoran Todorović, koji
je, po funkciji i komandat Opštinskog štaba za vanredne situacije.
Povodom dana civilne zaštite, zahvalnicu za izuzetan doprinos u zaštiti i spašavanju
stanovništva dobila je Vatrogasno – spasilačka jedinica u Vlasotincu, a primio je njen
rukovodilac Dragan Stamenković. On jeovom prilikom apelovao na građane da ne
pale strnjike kako ne bi izazivali veću štetu i upozorio da su vatrogasci u
vlasotinačkom kraju već intervenisali u ovoj godini zbog toga, iako su ljudi tek
„zakoračili“ u njive posle zime.