PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU

  • 11. mart 2019. u 10:14h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 1678 pregleda

PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU


Unapređenje transparentnosti, učešće javnosti u radu lokalne samouprave,
javna odgvornost i tehnologija inovacija kao instrument za sprovođenje prethodne
tri vrednosti otvorene uprave osnovni su postulati međunarodne inicijative
„Partnerstvo za otvorenu upravu“ čija je promocija održana u Vlasotincu.
-Ova inicijativa uspostavljena je radi podrške vladama u cilju unapređenja ovih
postulata i radi osnaživanja građana i učešća javnosti u radu lokalne samouprave -
rekla je koordinator u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Dragana
Brajović.
Opština Vlasotince je poslednjih godina implementirala niz aktivnosti kojima je svoj
rad učinila transparetnijim, rekao je Marinko Đorđević zadužen za projekte o
lokalnom ekonomskom razvoju u vlasotinačkoj opštini.
-Osim praktikovanja uobijačenog mehanizma učešća građana u donošenju odluka,
kao što je javna rasprava, to su i prikupljanje inicijativa i predloga građana preko
mesnih zajednica, zatim putem opštinskog sajta, društvih mreža, Lokalog akcionog
plana za učešće građana u donošenju odluka o trošenju novca prikupljenog od
poreza na imovinu i kroz svakodnevni neposredan kontakt sa njima – rekao je
Đorđević. On je podsetio da je opština Vlasotince usvojila Lokalni antikorupcijski plan
i da slede aktivnosti kojima će se omogućiti njegova primena u praksi.
Nakon predstavljanja inicijative usledila je skoro dvočasovna diskusija o akcionom
planu za primenu Partnerstva za otvorenu upravu. Konstatovano je da na faktore koji
otvorenu upravu čine transapentnijom utiče više činilaca: nedostatak građanskog
aktivizma, opšta sklonost ka kritikovanju bez nuđenja rešenja, nesagledavanje
problema iz svih uglova, nedostatak kadrova u lokalnim samupravama za
sprovođenje svih procedura i inicijativa i mnogi drugi. U drugom delu diskusije
učesnicima se pridružio i predsednik opštine Zoran Todorović koji je, između ostalog,
govorio o važnoj vezi između odbornika i građana koje oni predstavljaju i potrebi da
češće komuniciraju kako bi se čuo glas građana u lokalnom parlamentu na taj način.
Vlasotince je pored Sombora, Lapova, Bele Palanke i Novog Pazara jedna od pet
lokalnih samouprava u Srbiji koja je deo pilot projekta Partnestvo za otvorenu
upravu.