PONAVLJA SE TENDER ZA REKONSTRUKCIJU ŠKOLE „8.OKTOBAR“

  • 29. maj 2019. u 09:46h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 1707 pregleda

PONAVLJA SE TENDER ZA REKONSTRUKCIJU ŠKOLE „8.OKTOBAR“


Predsednik opštine Vlasotince Zoran Todorović doneo je odluku o obustavi
postupka javne nabavke za građevinske radove na rekonstrukciji objekta OŠ
„8.oktobar“.
On je uvažio predlog komisije koja je, postupajući po rešenju republičke Komisije za
zaštitu prava u postupku javnih nabavki, a nakon što su ponuđači dostavili dodatnu
dokumentaciju, u ponovljenom postupku stručne ocene ponuda, ustanovila da ni
jedna od šest pristiglih ponuda ne zadovoljava u potpunosti tražene uslove.
Tender će biti ponovo raspisan u junu, najavljuju u lokalnoj samoupravi. Sredstva za
rekonstrukciju Osnovne škole „8.oktobar“ obezbeđena su preko Kancelarije za
upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije. Početkom ove godine, takođe
sredstvima ove kancelarije, završena je rekonstrukcija druge vlasotinačke osnovne
škole „Siniša Janić“, u čijem se dvorištu sada gradi i fiskulturna sala.