PRIZNANJE ZA KVALITET SPROVEDENIH PROJEKATA

  • 9. avgust 2019. u 11:04h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 1251 pregleda

PRIZNANJE ZA KVALITET SPROVEDENIH PROJEKATA
Tri projekta koje učenici vlasotinačke gimnazije “Stevan Jakovljević” realizuju
u saradnji sa školama iz inostranstva dobila su nacionalne oznake za kvalitet koje
dodeljuje Nacionalni tim za podršku Fondacije Tempus i eTwinning. Reč je o
projektima “I has a grammar”, gde je partnerska škola iz Španije, “Walk in my shoes”
(tu je partnerska škola iz Mađarske) i “Teacher for a day” koji se realizuje u saradnji
sa partnerskim školama u Italiji, Poljskoj, Turskoj i Mađarskoj. Za svoj rad, posebne
diplome dobilo je 38 učenika trećeg i četvrtog razreda, kao i ljihov mentor prof.
Biljana Pipović.
-Iako smo na raspustu, sve nas i učenike i profesore, obradovala je vest iz Beograda
da smo za svoj rad na međunarodnim projektima dobili priznanje u vidu nacionalnih
oznaka za kvalitet – kaže mentor i profesor Pipović.
Po mišljenju Nacionalnog tima za podršku, projekti vlasotinačkih gimnazijalaca bili su
dobro organizovani, aktivnosti su bile kreativne i odlično uklopljene u redovnu
nastavu, učenici motivisani, a postignut je i visok stepen interaktivnosti i saradnje sa
vršnjacima iz drugih zemalja.
Vlasotinačka gimnazija realizuje projekte u saradnji sa partnerskih školama u
inostranstvu od 2015.godine, a uskoro će početi realizacija, po rečima prof.Pipović,
najozbiljnijeg projekta takve vrste, nedavno odobrenog KA2 projekta u okviru
ERAMUS programa. Tu će učestvovati pet škola iz četiri zemlje, Poljske, Srbije, Turske
i Italije, a projekat nosi naziv “Licem u lice – međuljudski odnosi u eri interneta i
društvenih medija”.
-Ideja nam je bila da ovim projektom pokažemo mladim ljudima kako da koriste
internet i društvene mreže na pravi način – kao način da se poboljša komunikacija
licem u lice, a ne da se zameni - ističe prof. BIljana Pipović
Pored nacionalnih oznaka za kvalitet sprovedenih projekata, vlasotinačka gimnazija
je ranije dobila i sedam evropskih oznaka koje dodeljuje Evropska komisija za
obrazovanje sa sedištem u Briselu.