USVOJEN BUDŽET ZA 2020.GODINU

  • 21. decembar 2019. u 07:05h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 1675 pregleda

Odbornici Skupštine opštine Vlasotince usvojili su sinoć odluku o budžetu za
2020.godinu, u iznosu od 895.207.517 dinara. Za nju su glasala 33 od 42 odbornika
prisutna u sali.
-Budžet je izbalansiran, vodili smo računa da svi budu zastupljeni. Zbog
izmena Zakona o javnim dobrima ne možemo više da naplatimo zauzeće javne
površine od strane EPS, Telekoma i Pošte Srbije i to je razlog što je budžet nešto
manji. Takođe, zbog projekata koje realizujemo preko Kancelarije za upravljanje
javnim ulaganjima, mi smo u budžet stavili samo iznos PDV-a, u pitanju su projekti
rekonstrukcije škole „8.oktobar“ i rekontsurkcije radionica Tehničke škole nakon
kojih će ona postati trening centar za dualno obrazovanje u jugoistočnoj Srbiji. To će
takođe biti deo budžeta u 2020.godini – rekao je predsednik opštine Vlasotince
Zoran Todorović.
-Budžet je realan i samim tim ostvarljiv - rekao je šef odborničke grupe SPS-a
u lokalnom parlamentu Milan Jović.
Odbornik opozicionog Pokreta za Vlasotince Žarko Kostić se nije složio sa tim
imao je primedbu da nisu jasno raspoređena sredstva za infrastrukturu. On je imao i
više pitanja od kojih su se neka odnosila na izveštaj revizora i javnu rasvetu.
Predsednik Todorović je odgovorio da revizor nije naložio mere, već je imao samo
preporuke, pročitao ih i razjasnio na primerima, objasnivši da nije bilo primedbi na
procese sprovođenja javnih nabavki već na tehničke stvari.
-Što se tiče javne rasvete, podsetiću vas da je odluku o uvođenju javne
rasvete skupština donela u julu 2015.godine kada ja nisam bio predsednik opštine –
rekao je Todorović.
Na sednici je usvojen i rebalan budžeta za tekuću godinu kojim je on smanjen
za 11 miliona, rekao je šef Odeljenja za budžet, finansije, privredu i društvene
delatnosti Saša Mihajlović. Odbornici Violeti Ilić, sa liste Srpske napredne stranke,
potvrđen je mandat.
Nakon usvajanja rebalansa, sednica je prekinuta, a njen nastavak predsendik
skupštine Bratislav Petrović najavio je za ponedeljak 23.decembar od 17 sati.