Обавештење у вези честих прекида у испоруци воде у МЗ Росуља

  • 1. maj 2020. u 15:46h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 1527 pregleda

Поштовани суграђани,


Због радова на санацији државног пута, реконструкцији секундарне водоводне
мреже и Магистралног цевовод од улице Народних Хероја до Бољара, долази до честих
кидања водоводних инсталација и прекида у испоруци воде,
Разлози оваквих хаварија су, пре свега строст водоводне мреже која је на појединим
позицијама и преко 50 година и непостојање катастра водоводних инсталација, што у
великој мери отежава извођење радова.
Користимо прилику, да поред извињења потрошачима, дамо и обавештење да ће
радови, који су од непроцењиве важности за водоснбдевања општине Власотинце,
трајати до краја маја 2020 године и да су оштећења цевовода и даље могућа, као и
прекиди у испоруци воде.