САОПШТЕЊЕ ПУ Лесковац

  • 28. januar 2021. u 15:02h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 1241 pregleda

Припадници Управе саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова, у
наредном периоду, појачаће активности у циљу откривања прекршаја управљања
возилом након истека рока важења регистрационе налепнице, а за откривање и
документовање прекршаја користиће и камере за видео надзор саобраћаја у
градовима, на аутопутевима и граничним прелазима, као и нове камере на
патролним возилима.
Подсећамо грађане да након 60 дана од дана истека важења регистрационе
налепнице, није могуће извршити њено продужење са истом регистарском ознаком,
већ је неопходно вратити регистарске таблице и поднети захтев за издавање нове
саобраћајне дозволе и регистарских таблица, што значајно увећава трошкове
продужетка регистрације.
Полицијски службеник који у саобраћају затекне возача који управља возилом коме
је истекао рок важења регистрационе налепнице, издаће возачу прекршајни налог, а
возило ће искључити из саобраћаја и од возача ће одузети регистарске таблице.
Законом о безбедности саобраћаја на путевима прописано је да моторно и
прикључно возило не сме да учествује у саобраћају на путу након истека рока
важења регистрационе налепнице.
Посебно наглашавамо да је власник односно корисник регистрованог возила, који у
року од 60 дана од дана истека важења регистрационе налепнице не поднесе захтев
за издавање нове регистрационе налепнице, дужан да врати регистарске таблице
органу који је исте издао, чак и када такво возило не користи у саобраћају.
За власнике, односно кориснике возила који не врате регистарске таблице у року од
60 дана од дана истека важења регистрационе налепнице, Законом о безбедности
саобраћаја на путевима је прописана новчана казна у износу од 10.000 до 20.000
динара, уколико је власник, односно корисник физичко лице, новчана казна у
фиксном износу од 20.000 динара уколико је власник, односно корисник предузетник
и новчана казна од 50.000 до 600.000 динара уколико је власник, односно корисник
правно лице.
Наглашавамо да у случају саобраћајне незгоде коју изазове возач возила коме је
истекао рок важења регистрационе налепнице, односно рок полисе осигурања,штету надокнађује Удружење осигуравача Србије, али се након тога, регресни захтеву висини исплаћеног износа накнаде штете, камате, судских и других трошкова,остварује од власника возила, без обзира на то ко је управљао возилом у незгоди.