Sтању водоснабдевања на територији општине Власотинце

  • 5. februar 2021. u 09:08h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 1211 pregleda

– Поступак прераде и дистрибуције воде редован.
– Сви корисници на територији општине Власотинце имају уредно водоснабдевање.
– Вода се користи за техничку употребу до званичне потврде ЗЗЈЗ Лесковац о
хигијенској исправности
– ЗЗЈЗ Лесковац ће у току дана извршити треће ванредно узорковање из градске
мреже, из резервоара на фабрици воде са ког се вода дистрибуира потрошачима и
сирове воде која се користи у поступку прераде и пречишћавања.

Због знатно смањене потражње воде, снабдевање становништва водом за пиће вршиће
се из 2 цитерне по распореду који ће бити објављен преко медија и на сајту предузећа.


РАСПОРЕД КРЕТАЊА ЦИСТЕРНИ


05.02.2021.ГОД.


Цистерна бр. 1 - ЈКП "Комуналац" Лесковац у
периоду од 09-15часова телефон: 063/1161285
Индустријска зона, 29.новембар, М.Величковића,
Дом здравља, Иве Лоле Рибара, Марка Орешковића,
Конопница, Батуловце, Стајковце, Гложане,
Прилепац, Кукавица, Орашје.


Цистерна бр.2 - ЈКП"Комуналац" Лесковац у
периоду од 09-15часова телефон: 063/348983
22.дивизије, Манастириште, Бољаре, Милентије
Поповића, Власинска, Виноградарска, Мије
Миленковића,Шишава, Д.Ломница, Конопничка,
Бабички одред.