СТИГЛИ НОВИ КОНТЕЈНЕРИ, СЛЕДИ НАБАВКА НОВИХ КАМИОНА ЗА ОДВОЗ СМЕЋА И ЧИСТИЛИЦЕ, КАО И УРЕЂЕЊЕ ГРОБЉА

  • 10. septembar 2021. u 17:11h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 196 pregleda

Општина Власотинце набавила је 130 нових контејнера, од којих ће
половина бити распоређена у градском насељу, а половина у сеоским
месним заједницама. Наредних месеци биће набављена и два камиона
смећара и велика чистилица за ЈКП Комуналац,
-Ми смо сви свесни чињенице да хигијена у граду мора да се подигне на
виши ниво. Један сегмент тих напора је чишћење постојећих депонија, у
чему имамо подршку Министарства за заштиту животне средине, који су
определили 7,1 милион динара за наш пројекат.Други сегмент је набавка
130 контејнера и репарација постојећих. Међутим, проблем је одвоз смећа.
Сви смо сведоци тога јер су и камиони у великој мери хаварисани. Локална
самоуправа ће у наредних неколико месеци спровести процедуру набавке
два нова камиона за одвоз смећа - рекао је председник општине
Власотинце Братислав Петровић и замолио грађане за још мало стрпљења
и помоћ у очувању животне средине на начин да се смеће не баца на
сваком месту.
Директор ЈКП Комуналац Божидар Коцић позвао је грађане код којих на
рачунима има неслагања у броју чланова домаћинствау односу на реално
стање, да дођу до просторија овог предузећа и да ће проблеми бити
решени уз одговарајућу документацију.
-Јер већи број чланова домаћинства значи и већи износ на рачуну, а самим
тим и и већи износ ПДВ-а који ми плаћамо, па молим оне код којих има
нестагања да се јаве да то решимо. Базу смо морали да ажурирамо јер је
веома стара – рекао је Коцић.
Што се тиче одвоза смећа, Коцић је нагласио да су извршене одређене
кадровске промене у предузећу, као и да се сваки камион „Комуналца“ сада
прати путем електронике.
-Сада у сваком тренутку знамо где је камион, где је пропуст и који је узрок
што у некој од улица можда није однето смеће – додао је директор ЈКП
Комуналац Божидар Коцић.
На новинарско питање хоће ли бити нових канти за грађане, заменик
председника општине Владимир Коцић одговорио је да је та набавка
планирана, али да је неће бити пре него стигну камиони.
-Планирамо набавку канти за домаћинства, као и да у наредних годину дана
све веће сеоске месне заједнице уведемо у систем изношења смећа, али
прво морамо да набавимо камионе. За сада је кантама „покривено“ само


Манастириште. Размишљамо да омогућимо да грађани сами набаве канте,
а да кроз први, други или трећи рачун извршимо умањење средстава –
рекао је Коцић. Он је додао да постоји опција и за постављање подземних
контејнера.
-Кад набавимо два смећара, један од 16 кубика, други од 22, на овом од 16
биће намонтирана „рука“ која може да празни те контејнере. У овом
тренутку немамо возило које може да празни подземне контејнере – рекао
је Коцић.
Новинари су се интересовали и за враћање у функцију тзв.мале пијаце.
Одговор надлежних је да су плански документи за малу пијацу завршени, а
да сада треба да се ради урбанистички пројекат, који ће се радити и за
велику пијацу. Уређеље гробља такође мучи грађане.
-Што се тиче великог градског гробља, у току је припрема пројектног задатка
за израду урбанистичког пројекта за комплетно гробље. У том документу је
предвиђено да се уреди постојеће старо гробље у смислу стаза, тротоара,
осветљења, јавних чесми и део новог гробља, које за сада није попуњено.
Ту ће се знати каква ће и колика бити гробна места, величина споменика, а
један део предвиђен је и за изградњу мале цркве. Након усвајања
урбанистичког пројекта разговараћемо са власницима приватних парцела –
или ће на основу тог пројекта продавати парцеле и оставити места за
тротоаре или ћемо прогласити јавни интерес и откупити парцеле – објаснио
је заменик председника општине Владимир Коцић.